DIREKTNI POLASCI SA ZLATIBORA

Vreme polaska

Beograd – 14:00 h;  14:10 h;  17:30 h;

Novi Sad – 10:00 h;  12:00 h;  12:20 h;

Jagodina –  13:30 h;

Vranje – 07:45 h;

Niš –  14:15 h;

Polasci lokalnih autobusa za Užice:

5:20 h;

5:40 h;

6,30 h;

7:00 h;

8:00 h;

11:00 h;

12:15 h;

13:15 h samo radnim danom;

14:10 h;

16:00 h;

17:00 h;

20:05 h;

22:00 h;

Autobuska stanica Zlatibor: 031/841-587, 841-362, 841-244;

Autobuska stanica Užice: 031/521-765, 516-16;

Polasci vozova iz Užica:

Za Beograd:

2:15 h;

3:01 h;

5:10 h;

6:00 h;

9:05 h;

13:55 h;

16:00 h;

17:40 h;

19:20 h.

Za Bar:

1,05 h;

1:56 h;

13:30;

17:20 h.

Železnička stanica Užice 513-165; 520-521.

(preuzeto sa sajta zlatibor.org)